Stelling 1

Een evangelisatieproject moet vanuit een plaatselijke gemeente gestart worden en dan pas komt de MAR in zicht.

 • Kan bijvoorbeeld door te laten zien hoe iets ergens anders gaat
 • Als iets op lokaal niveau gewoon werkt, hoef je het niet breder te trekken dan noodzakelijk
 • Beginnen bij je sterke punten en van daaruit verder werken
 • Initiatieven vanuit gemeentes beter benutten en inventariseren
 • Inventarisatie behoefte plaatselijke gemeente door MAR
 • Moslimwerk ook in regionale kerken, geen cursussen, maar vragen wat nodig is.
 • Gebruik maken van de plaatselijke gemeente als het gaat om contacten
 • Ons missionair zijn als plaatselijke gemeente versterken
 • Met iemand die dichtbij woont, ga je gemakkelijker een relatie aan
 • Houdt gemeenten scherp, dan weten ze ook met welke vraag ze bij de MAR terecht kunnen.
 • Faciliteren en bewust maken van zendingsroeping van gemeenten
 • Angst en verlegenheid soms grond voor kerken waar niks naar buiten gebeurt. Daar kunnen projecten wel bij helpen

 

Stelling 2

Om als kerken en kerkleden missionair te zijn, hebben we geestelijke vernieuwing nodig.

 • Kerkleden bewust maken van hun verlegenheid en onzekerheid
 • De spagaat tussen verantwoord werken (plannen) en onbezorgd aan het werk (vertrouwen op God)
 • Goede ervaringen helpen anderen om zich bewust te worden van kansen die er in je directe leven zijn
 • Blijf wel bij de kern: Christus
 • Iedereen heeft geestelijke vernieuwing nodig

 

Stelling 3

Missionaire projecten kun je niet vanuit de GKV alleen doen, waar mogelijk kunnen we verbindingen aangaan met andere christenen.

 • We kunnen verbindingen aangaan met andere christenen
 • Delen van info over wat vboor ideeën/projecten er gaande zijn in Rijnmond gebied
 • Aansluiting bij anderen is prima.
 • Er start een project in Rotterdam van allerlei christenen die de verbinding zoeken in zingevingsproject. Weet wat er gebeurt in je stad.
 • Verbreding van het werk onder de moslims naar meer.
 • Tijden zijn anders, “zwarte wijken” nu ook
 • Heeft ieder zijn eigen toko

 

Stelling 4

De MAR steekt veel tijd en geld in projecten, als plaatselijke kerk staan we te gauw langs de lijn

 • MAR kenniscentrum
 • Vraagbaak
 • Stimuleren ook voor lokale projecten
 • Gebied in de stad, maar ook in de regio
 • Wat gaaf is om te doen in je omgeving trekt de aandacht
 • Hoe is de ontwikkeling van kerkplanting in Nederland en hoe past de MAR daarin
 • Mar voor de hele Rijnmond
 • MAR kenniscentrum
 • Mar moet ondersteunen met bestuurlijke aspecten
 • MAR moet ondersteunen met financiën en met bemanning
 • Is Kruispunt niet hetzelfde als Evangelisatie en Moslims? Maak het onderscheid duidelijk.
 • Eindigheid van een activiteit benoemen
 • Uitdragen van de Mar is een missie voor de kerken
 • Als dingen niet werken, schudt het stof van je voeten en ga door….
 • Verander de naam in Jesus for Rijnmond
 • MAR moet de missionaire visie meer ontwikkelen
 • Zending of evangelisatie, maak een keuze
 • Wat is de GGD van de verschillende projecten, hebben de predikanten overleg hierover
 • Zet een you tube kanaal op voor het delen van kennis, informatie en voorbeelden
 • MAR is de verbinding van evangeliserend christen zijn binnen de gemeenten
 • MAR moet faciliteren, niet dichttimmeren
 • Blinde vlekken en onderbelichte groepen aanwijzen