logo_transparentMAR naam

Het werk van de MAR wordt aangestuurd vanuiNu bijwerkent een bestuur, dat op dit moment bestaat uit vier personen:

  • Dhr. H. van Leeuwen, voorzitter (T: 010-5115 777) (mailen – klik hier)
  • Dhr. H.J. van Lien, secretaris (mailen – klik hier)
  • Mw H Winters, penningmeester
  • Mw A.H.J. Guijt   (mailen – klik hier)

De bestuursleden zijn benoemd door de deputaten, die namens de opdrachtgevende kerken toezicht houden op het werk voor de MAR. De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen financiële beloning; gemaakte onkosten worden redelijkerwijze vergoed.

De MAR is een kerkelijke rechtspersoon ‘onder de directe invloedsfeer’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarom valt de MAR onder de ANBI-groepsbeschikking van deze kerken. Dit betekent, dat al uw giften aan de MAR fiscaal aftrekbaar zijn.

Het bestuur faciliteert het werk dat binnen de werkvelden gedaan wordt. Op dit moment zijn dat er drie:

  • Het Kruispunt, dat missionair werk onder moslims uitvoert;
  • Meer dan Beverwaard, een gemeentestichtingsproject in Rotterdam-Zuid;
  • #Hill, een gemeentestichtingsproject in Rotterdam Schiebroek en Hillegersberg.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van een jaarverslag en een jaarrekening. Op Deze stukken zijn op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar.