logo_transparentMAR naam

 

De kerken van de classis Hoogvliet en de classis Rotterdam (binnen het verband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) geven gezamenlijk invulling aan de missionaire roeping door het missionaire werk onder culturele minderheden in het Rijnmondgebied te steunen.

Vanuit de kerken worden deputaten benoemd, die toezicht houden op de uitvoering van het werk. Op dit moment zijn dat:

  • Dhr. J.W. Gunnink, voorzitter
  • Dhr. W Oosterhuis
  • Dhr G Oosterman
  • Dhr H Knepper

Er is een bestuur, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk in de diverse werkvelden. Elk werkveld wordt ondersteund door een werkgroep. Voor elk werkveld is een missionair predikant aangesteld, die het missionaire werk kan doen dankzij een (gehele of gedeeltelijke) vrijstelling van het werk als gemeentepredikant.